Sākums
Katlakalna baznīcas 220 gadu jubileja
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi

Nedēļas aptauja
Kurš no baznīcas 220 gadu jubilejas pasākumiem patika vislabāk?
Danielas Lūsis-Grīnbergas, Esteres Lūsis-Grīnbergas, Laimas Ziemeles koncerts.
Mākslas Akadēmijas profesora Ojāra Spārīša lekcija
Tekstilmākslinieces Ainas Muzes izstāde "Pieraksti"
Laumas Liepiņas un Laimas Ziemeles koncerts
Dr.Hist.Eccl. Andra Priedes un Mag.Music. Austras Klotiņas lekcija
3.dienas Svētki bērniem
Improvizācijas teātris
Kārļa Kazāka koncerts
Kaspara Ezeriņa koncerts
Sadraudzība ar Kasparu Ezeriņu pie ugunskura
Fragmenti no Arņa Miltiņa un Agitas Dragūnes muzikālās izrādes "Kaiju kalns".
Anitas Freibergas vadīatā diskusija "Kristīgā identitāte: kas es esmu?"
Jubilejas dievkalpojums
Arvīda Platpera Ķekavas vīru kora "Ķekava" dziedājums
Piemiņas plāksnes atklāšana dzejniekam Fricim Bārdam
Vokālās grupas "Harmonija Rīga" dziedājums
Sadraudzība pie cienastu galda
Nepatika neviens
Nepiedalījos
  rezultāti » 
Viesu grāmata

Meklēšana

 

Aktualitātes:      

31.augusts - garīgo darbinieku seminārs. J.Talonens "Baznīca Staļinisma žņaugos" lpp.163-198.

5.-7.septembris - draudzes mācību nometne. Informācija un pieteikšanās pie draudzes mācītāja.

Usmas skolā 5.-7.09.2014. Pieteikšanās līdz trešdienai (3.09.)
Mācību nometnes plāns
Piektdiena
20.30 Ierašanās – iekārtošanās. 
21.00 Vakariņas
21.30 Dievkalpojums
Sestdiena
8.30 Svētbrīdis
9.00 Brokastis
9.30 lekcija un instrukcija par patstāvīgo darbu ar Bībeli.
11.00 Kafijas pauze
11.30 Patstāvīgais darbs
13.00 Dievkalpojums
14.00 Pusdienas
15.00 Patstāvīgais darbs
16.00 Kafijas pauze
17.00 Seminārs un pārrunas par patstāvīgo darbu
18.00. Vakariņas
19.00 Vakara svētbrīdis
Brīvais laiks, sadraudzība, filma.

Svētdiena
8.30 Brokastis
10.00 Dievkalpojums draudzē
12.00 Lekcija
14.00 Pusdienas
15.00 Svētbrīdis
Došanās mājās ar kopīgu ekskursu pie dabas


Bībeles stunda - 10. septembrī (trešdien) plkst. 19.00 Ozolkalnos

 
Meditācija par Bībeli - 11.septembrī (ceturtdien) plkst.19.00 Ozolkalnos

Ģimeņu dievkalpojums - 14.septembrī (svētdien) plkst.10.00 baznīcā

‍Svētdienas skolas pirmā nodarbība - 14.septembrī (svētdien) plkst.10.00 baznīcā

Aizlūgšanu vakars draudzes namā "Ozolkalni" – mēneša pēdējā piektdienā, plkst. 19.00

Iesvētību mācības notiks no 13.09.-13.12 – sestdienās plkst.10.00. Informācija un pieteikšanās pa tālruni t.26171837.

Kanceleja atvērta trešdienās plkst.17.30-19.00 (tālr./fakss: 67938819)

Ekskursijas pa Katlakalna baznīcu un dārzu - Igors Martinelli tālr.27059937 Jaunumi mājas lapā

  • 18.-23.augusts - Katlakalna baznīcas 220 gadu jubilejas pasākumi.
Kontakti

Māris Ziemelis

mācītājs
Tālr. 26171837
katlakalns@gmail.com


Pēteris Eriņš
Draudzes priekšnieks
tālr.29234047
peter46@inbox.lvJānis Ipatjevs
Draudzes priekšnieka vietnieks
tālr.26591054
atbalsts.JI@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »