Sākums
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi


  

Aktuālā aptauja
Kādas aktivitātes draudzē jūs apmeklētu darbadienās?
Dievkalpojumu
Slavēšanas vakaru
Bībeles stundu
Lūgšanu vakaru
Meditāciju vakaru
Tezē vakaru
Koncertu
Cits variants (rakstīt komentārā)
  rezultāti » Meklēšana

 

Laipni lūgti Katlakalna draudzē!

Ja skatīsieties no Ķengaraga pāri Daugavai, jūs ievērosiet starp priežu galotnēm apaļu kupolu ar tornīti unzeltītu krustu. Dažreiz var dzirdēt arī zvanu skaņas.

Ja atbrauksiet līdz baznīcai, tad jūs sagaidīs īpašās Katlakalna priedes un skaisti zaļa apkārtne. Ap pašu baznīcu ir profesora un ilggadējā mācītāja Roberta Feldmaņa stādītais dārzs. Visos gadalaikos tur varat veldzēt dvēseli pie dabas skaistuma un zaļuma.

Jau no ārpuses dievnams pārsteidz ar savu netradicionālo formu. Tas ir apaļš ar apaļu kupolu un mazu zvanu tornīti.
Baznīcas iekšienē ir arī uzsvērtas apaļās formas. Soli un ērģeļu balkons ir veidoti nepabeigta apļa formā ar pievērstību altārim, un lielais, gaišzilais kupols rada plašu debess iespaidu.
Altārglezna attēlo stāstu no Mateja evaņģēlija 14.nodaļas, kur vētras laikā Jēzus nāca pie mācekļiem, staigādams pa ūdens virsu. Altārglezna pasludina, ka Kristus stiprina mums ticību un uztur pāri šaubām.

Katlakalna ērģelēm piemīt maiga un harmoniska skaņa. Tās ir ērģeļmeistera Augusta Martina darinājums 1871. gadā (šobrīd tiek restaurētas).

Katlakalna baznīca ir izturējusi bargos Padomju varas gadus un vienmēr palikusi kā dievnams, kurā sanāca kopā Katlakalna evaņģēliski luteriskā draudzē. Šobrīd mēs esam salīdzinoši nedaudz, - ap 200 draudzes locekļu.

2016.gadā baznīca tika pilnībā restaurēta. Kupolu atkal rotā deoratīva laterna, kapara jumts un interjera krāsojums ir tuvs sākotnējam. 

Aktivitātes Katlakalna draudzē:

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10.00 kā arī īpašajās Baznīcas svētku dienās, piemēram, Ziemassvētku vakarā, Zaļajā ceturtdienā, Lielajā piektdienā, Lieldienu naktī un Debesbraukšanas dienā.

Augusta trešajā svētdienā turam kapusvētkus Katlakalna kapos.

No septembra līdz maijam draudzes namā notiek Bībeles stundas. Laiks var būt mainīgs. Parasti tās ir trešdienas, plkst. 19:00. Lūdzu, sekojiet līdzi aktuālajiem ziņojumiem.

Mūsu draudzē ir iespējams kristīt bērnus, saņemt iesvētības, tikt salaulātiem, un iespējama arī kristīga izvadīšana. Vairāk lasiet sadaļā „Kristības, laulības”, jautājiet mācītājam vai draudzes kancelejā.

Svētdienas skola (no septembra līdz maijam) - katru svētdienu plkst. 10.00. Sākumdaļā bērni kopā ar vecākiem pulcējas baznīcā uz draudzes dievkalpojumu un pēc Ticības apliecības kopā ar skolotājām dodas uz draudzes namu.

Reizi mēnesī, (no septembra līdz maijam) notiek garīgo darbinieku seminārs. Tur drīkst piedalīties visi interesenti, bet īpaši paredzēti tie ir cilvēkiem, kuri draudzē veic kādu garīga rakstura kalpošanu.

Dažreiz pēc dievkalpojuma mēs mēdzam uzkavēties draudzes namā uz kopīgu pēcpusdienu. Iemesls ir vai nu jubilejas, ko svinam, vai interesanti lektori, vai vienkārši – vēlēšanās pēc dievkalpojuma vēl uzkavēties.

Vasara mums ir ekskursiju un nometņu laiks. Bērniem ir iespēja doties uz kādu no vairākām Svētdienas skolas nometnēm. Jūlijā mēs vienu nedēļas nogali pavadām pie Usmas ezera, braucam ekskursijā pa Latviju, ar laivām pa upi un rudenī braucam sēņot.

Vasaras mēnešos mēs tiekamies ar māsu draudzēm Vācijā un Dānijā. Vienu gadu delegācija no Katlakalna brauc pie viņiem un otru gadu - viņi brauc pie mums.

Laipni lūgti mūsu draudzē!

(Māc.M.Z.)

Lasiet papildus par
Katlakalna draudzi un baznīcu:


Celta 1794.g. 
‍Arhitekts Kristofs Hāberlands (1750-1803).
‍↕ 17 m / 230 m2 / 
‍3000 m3 / Ø 19,75 m / sēdvietas 350Feldmanis R., Čoldere D. Katlakalna baznīca. Rīga – 1994. – 22.lpp. 

Mašnovskis V. Latvijas luterāņu baznīcas. 2.sēj. – Sia Due. 2006. – 214-221.lpp.


Latvijas Enciklopēdija. 3.sēj. - SIA Valērija Belkoņa. Rīga - 2005. - 341.lpp.Katlakalna baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija

Roberts Feldmanis. „Katlakalns”, (Par draudzes 180. jubileju). - 1974.g.

Mācītājmuiža ir celta ap 1635.g. atsevišķi no baznīcas un tālāk no Daugavas. Muiža gājusi bojā karos un ugunsgrēkos. Pēdējo reizi pilnīgi nodegusi 1801.g. Tagadējā mācītājmuižas ēka celta 1813.g.

Ziņas par draudzes skoliņu ir no 1782.g.- ka tā ir atradusies starp veco baznīcu un kapiem, 1901-1905.g. draudzes skolā strādājis dzejnieks Fricis Bārda.  

1773-1774.g. kapsēta tika ierīkota tālāk no Daugavas nekā bijusi iepriekšējā. Kapos apglabāts Garlībs Merķelis - baltvācu publicists, Johanns Heinrihs Baumanis - baltvācu gleznotājs.


Copyright 2006; Created by MB Studija