Sākums
Draudze, baznīca
Restaurācija
Fotogrāfijas
Kā mūs atrast
Sprediķi
Kristības, laulības
Svētdienas skola
Māsu draudzes
"Katlakalna Zvans"
Ziedojumi
Kontakti
Dažādi


  

Aktuālā aptauja
Kādas aktivitātes draudzē jūs apmeklētu darbadienās?
Dievkalpojumu
Slavēšanas vakaru
Bībeles stundu
Lūgšanu vakaru
Meditāciju vakaru
Tezē vakaru
Koncertu
Cits variants (rakstīt komentārā)
  rezultāti » Meklēšana

 

Svētdienas skola 

Šobrīd vasaras brīvdienas. Jaunais mācību gads sāksies 6.oktobrī - Pļaujas svētkos.

1.Moz.9:11-13 "Es ceļu Savu derību ar jums, ka visa radība vairs netiks izdeldēta ūdens plūdos un ka plūdi vairs nemaitās zemi. Tad Dievs sacīja: Šī ir Mana derības zīme, ko Es celšu starp Sevi un jums un ikvienu dzīvu radījumu, kas ir ar jums, uz mūžu mūžiem. Savu varavīksni es lieku padebešos, tā lai ir par derības zīmi starp mani un pasauli."

Mīļie bērni un vecāki!
Mīļi gaidīti svētdienas skolā,kur jāmācās par Dievu un Viņa skaisto, radīto pasauli. Dievs teica Mat19:14 "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība".Svētdienas skolā mācās draudzīgam būt, mīlēt citus un sevi, mācās Dieva likumus-baušļus, lūgšanu - sarunu ar Dievu, mācās M. Lutera katehismu, Bībeli-Dieva Vārdu. Mīļos bērnus svētdienas skolā gaida skolotājas Dita, Evita, Gunita, Diāna. Svētdienas skola sākas baznīcā ar vecākiem dievkalpojuma laikā. Dievkalpojumā, pēc ticības apliecības, bērni ar skolotāju dodas uz draudzes namu "Ozolkalni".Pēc dievkalpojuma skolotāja sagaida vecākus draudzes namā- svētdienas skolā.

"Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs!" (Mat.5:8)
Svētdienas skola atsāksies 2019.gada 6.oktobrī -Pļaujas svētkos . Svētdienas skolas nodarbības turpināsies līdz Ziemassvētkiem. Pēc Jaunā gada-2020.gadā nodarbības turpināsies līdz jūnijam.
Svētīgi pavadīt šo laiku.
Svētdienas skolas sākums 10.00 baznīcā, pēc ticības apliecības bērni dodas uz svētdienas skolu draudzes namā "Ozolkalni".
Bērni mīļi aicināti - skolotājas Dita, Evita, Gunta, Gunita, Diāna, Anna, Estere


Skolotājas

 Evita

                    Gunita

 Diāna

 Dita

Skolotāju grafiks


TV raidījums "Svētdienas skola lieliem un maziem"

Svētdienas skolas vadītājas Madaras Bernhardas raksts "Svētdienas Rītam" 15.02.2009.    

17.05.2008. - Jūrmalas prāvesta iecirkņa svētdienas skolu salidojums Katlakalna baznīcā

Mācību materiāli

Krāsojamā grāmata "Bībeles stāsti bērniem II daļa"

 "Skaties labi!" Atjautības uzdevumi no bērnu žurnāla "Bitīte"

 "Luterāņu stundas" Bībeles kurss bērniem

 "Luterāņu stundas" Bībeles kurss bērniem

"Luterāņu stundas" Bībeles kurss bērniem

 "Luterāņu stundas" Bībeles kurss bērniem


Guntars un Jana Baikovi "Bērni: Svētība un Pienākums"

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju
Copyright 2006; Created by MB Studija